Általános szerződési feltételek

 

Hatályos: 2018.május 25. napjától.

 

Jelen Általános Szerződés Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Szolgáltató tulajdonában lévő www.oxydayspa.hu (továbbiakban “Honlap vagy Weboldal”) díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak igénybevételi feltételeit.

 

1)Általános adatok és elérhetőségek

 

1.1) Szolgáltató neve és címe és egyéb adatai:

 

Szolgáltató neve: OXY DAY SPA Kft.

Szolgáltató székhelye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

Szolgáltató adószáma: 23407068-2-05

Szolgáltató nyilvántartási száma: 05 09 022069

Szolgáltató nyilvántartó hatósága: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Bankszámla szám: Budapest Bank Zrt., 10102770-04962500-02003005

Szolgáltató e-mail címe: info@oxydayspa.hu          

Szolgáltatás weboldalának címe: www.oxydayspa.hu        

 

Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

E-mail cím: info@oxydayspa.hu

Telefonszám: +36/46-504-769

 

1.2) Általános Szerződési Feltételek elérhetőségei

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeit, valamint annak valamennyi módosítását időrendi sorrendben keltezéssel ellátva a honlapján teszi közé.

1.3) Definíciók

Felhasználó: a Szolgáltatást igénybe vevő természetes vagy jogi személy.

 

Szolgáltatás: a Szolgáltató Honlapján Szolgáltatásokat nyújt. A Szolgáltatások egy részének igénybevételéhez Regisztráció szükséges. A Szolgáltató határozza meg a regisztrációhoz kötött Szolgáltatások körét. Erről a Felhasználókat a Honlapon tájékoztatja a Szolgáltató.

 

Regisztráció: a Felhasználónak bizonyos funkciók használatához (szolgáltatás megrendeléshez) regisztrálnia kell. Ehhez személyes adatait kell megadnia, melyek a következők: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám. A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető a weboldalon, illetve mely a jelen ÁSZF mellékletét képezi. Regisztrációnak csak azokat a kitöltött adatlapokat tekintjük, amelyben minden kötelezően megadott személyes adat szerepel. 

 

2) Szolgáltatások igénybevételének feltételei, egyéb fontos tudnivalók

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre: online ajándékkártya

A termékek kizárólag a webáruházon keresztül rendelhetőek meg. A megvásárolt ajándékkártyát lehetősége van ingyenesen pdf formátumban is letölteni a weboldalról, vagy kérheti tőlünk az ajándékkártya kinyomtatását, melyet ingyenesen székhelyünkön átvehet.

A Webáruházban feltüntetett árak magyar forintban (HUF) feltüntetett bruttó árak, így tehát az áfát már tartalmazzák, Önnek ezt az összeget kell a termékért megfizetnie.

Tájékoztatjuk, hogy az ajándékkártya átruházható. Amennyiben Ön más személynek ajándékba veszi az ajándékkártyát, akkor kérjük, hogy ezt szíveskedjen megrendeléskor jelölni, és a megajándékozott személy nevét feltüntetni, ez a szerződés létrejöttének és teljesítésének feltétele. Ebben az esetben kizárólag az Ön által megajándékozni kívánt személy használhatja fel az ajándékkártyát.

A kártya egyenlege készpénzre nem váltható, bankkártyára nem utalható és vissza nem váltható. Az érvényességi idő lejártát követően a vásárlás ellenértékére nem váltható. A lejáratig fel nem használt összeg visszatérítésére nincs mód.

Az Oxy Day Spa Kft. nem vállal feleőséget az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült ajándékkártyákért. Ilyen esetekben a kártya nem pótolható. Az ajándékkártya egyenlegéről a info@oxydayspa.hu email címen kérhetsz információt.

A Szolgáltató a számlát elektronikus úton megküldi a Felhasználó részére a regisztrációja során megadott e-mail címre.

 

2.1) Regisztráció

A Felhasználó Regisztrációt követően használhatja a Szolgáltatások egy részét. A szolgáltatások bizonyos részének igénybe vételéhez nem szükséges regisztráció. A Regisztráció véglegesítéséhez a kötelezően kitöltendő személyes adatokat meg kell adni. A Felhasználó a személyes adatok megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz és beleegyezését adja, hogy a Szolgáltató az információkat összesített és feldolgozott formában statisztikai és szolgáltatás fejlesztési célokra felhasználja.

 

A Szolgáltató rögzíti, hogy a jelen szerződés (amennyiben azt a másik fél elfogadja) írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató rögzíti, annak létrejöttét követő 5 (öt) évig őrzi, és utólag hozzáférhető. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés magyar nyelven jön létre a felek között, és arra a magyar jog az irányadó.

 

2.2. Szolgáltatás igénybevételének feltételei

A Szolgáltatás igénybevételéhez (azaz a megrendelés leadásához és a szerződés megkötéséhez) Regisztráció és a személyes adatok megadása szükséges. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel, azoknak sem ellenőrzésére, sem felülbírálására a Szolgáltató nem jogosult. Ezt a Felhasználó kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

Tájékoztatjuk, hogy a termékek megrendelésére vonatkozó adásvételi szerződés létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges az Ön adatainak megadása. Amennyiben Ön nem adja meg az általunk megkívánt és előírt személyes adatait, abban az esetben nem jön létre közöttünk a szerződés.

2.2.1. A vásárlás (megrendelés) menete

 

A megrendelés folyamata

1. A termék adatlapján válassza ki a vásárolni kívánt termék mennyiségét, majd kattintson a „Kosár” gombra (kosár ikonra), ezáltal a termék a megfelelő mennyiségben belekerül az Ön virtuális bevásárlói kosarába. A kosár tartalma a vásárlás alatt a megrendelés leadásáig bármikor módosítható, illetve törölhető.

2. A vásárlás további folytatásához válasszon ki egy újabb terméket, majd miután megadta a vásárolni kívánt mennyiséget, kattintson újra a "Kosár" gombra. Ez a termék is bekerül a virtuális kosárba. Minden egyes újabb megvásárolni kívánt termék esetében a fentiek szerint járjon el.

3. Amennyiben nem kíván további termékeket elhelyezni a Kosárban, úgy a „Fizetés / Pénztár” gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés folyamatában.

4. A megrendelés leadásnak utolsó lépéseként a „Tovább” gomb használatával erősítse meg adatait, majd a „Megrendelés leadása” gombra kattintson, mellyel rendelését elküldi nekünk.

5. A megrendelés leadásáról a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja.

A megrendelés akkor válik elfogadottá, azaz a szerződés akkor jön létre a Felek között, ha azt a Szolgáltató rendszere e-mailben az Ön által megadott e-mail címre visszaigazolja. A Szolgáltató rendszere a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek, melyben található egy azonosító szám. A rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén.

Fizetési mód:

A megrendelt termék ellenértékét, egy összegben, a Barion fizetési rendszeren keresztül bankkártya vagy Barion Tárca egyenleg használatával online fizeti meg. Az online fizetésről a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet Felhasználónak az e-mail címére küld meg. 

A hozzáférési jog aktiválását követően pénz visszatérítésre 14 napig van lehetőség, ezen szándékát a felhasználónak haladéktalanul e-mailben jeleznie kell a info@oxydayspa.hu e-mail címen.


A feldolgozás és a számlázás automatikusan történik, a megrendeléseket a nap bármely időszakában tudjuk fogadni. 

 

2.2.2. Szavatosság

A szavatossággal kapcsolatos részletszabályokat jelen a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 3. számú melléklet tartalmazza, valamint a jelen ÁSZF speciális ezzel kapcsolatos rendelkezései.

 

3) Panasz és reklamáció kezelése (díjreklamáció)

Kérjük, hogy panaszát elsődlegesen a Szolgáltató elérhetőségein szíveskedjék közölni, hogy az abban foglaltakat ki tudjuk vizsgálni. A panaszkezelés részletes szabályait a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szemben jelen jogügylettel összefüggésben továbbra is bármilyen panasza van, akkor Önnek lehetősége van a B-A-Z Megyei Békéltető Testülethez (címe: 3525 Miskolc, Vologda utca 3. I. emelet), illetve a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (címe: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.) fordulni.

 

4) Regisztráció törlése

4.1. Felhasználó által kezdeményezett Regisztráció törlése

A Regisztráció törlése a weboldalon érhető el a Felhasználók számára. A Regisztráció törlésével a Felhasználó már nem lesz jogosult a belépésre. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Regisztráció törlésével minden addig rögzített adata el fog veszni, a Szolgáltató által törlésre kerül és az adatok visszaállítására már egy későbbi Regisztráció során sem lesz lehetőség. Felhasználó által kezdeményezett törlés esetén Felhasználó nem jogosult reklamációra.

 

4.2. Szolgáltató által kezdeményezett Regisztráció megszüntetése

A Szolgáltató az alábbi esetekben kezdeményezheti az egyoldalú Regisztráció megszüntetést:

  • a Felhasználó olyan tevékenységet végez, amely sérti a Szolgáltató jogkörét, üzleti tevékenységét,
  • a Szolgáltató észleli, hogy a Felhasználó rendellenesen használja a Szolgáltatást, és/vagy az átlagostól eltérően használja a Szolgáltatást,

 

5. Felmondási jog

A Felhasználókat a 45/2014. Kormányrendelet alapján jogszabályon alapuló felmondási jog illeti meg, melynek részletes szabályait, rendelkezéseit a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza.

 

6. Felelősségi körök

Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Weboldal funkciói, tartalma vagy az azon hirdetett szolgáltatások/termékek igénybevételéből és/vagy használatából eredő kárért, hátrányért.

 

A Weboldalra feltöltött kapcsolódási pontok (linkek) más szolgáltatók oldalaira irányíthatnak. Ezen oldalak tartalmát a Szolgáltató nem ellenőrzi, azokkal semmilyen kapcsolatban nem áll. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal ezen szolgáltatók oldalainak tartalmáért, ezen oldalak jogszerűségéért valamint adat- és információvédelmi gyakorlatáért, ill. az oldalak látogatásából eredő, vagy azzal összefüggésben keletkezett károkért. 

 

Szolgáltató nem vállal garanciát a Weboldalon a nem általa elhelyezett anyagok és információk hitelességéért, hibátlanságáért. A weboldalon közölt adatokért, azok pontosságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, amennyiben az adott adatokat nem ő helyezte el.

 

A Weboldal látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő hibáért, kárért (közvetlen vagy közvetett), adatvesztésért, illetve a Weboldal tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért semmilyen felelősség nem terheli a Szolgáltatót.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget különösen az egyes Felhasználók által a Szolgáltató közösségi oldalán közzétett valós, vagy valótlan információkért, esetlegesen károkozó vagy jogellenes hivatkozásokért.

 

Felhasználó a teljes felelősséget vállalja mindenféle tevékenységért, ami a felhasználói regisztrációs fiókjában vagy azon keresztül történik. Ha a Felhasználónak tudomására jut a regisztrációs fiókjának bárminemű jogosulatlan használata, köteles a Szolgáltatót azonnal értesíteni. Jogosulatlan hozzáférés révén megrendelt Szolgáltatások esetén Szolgáltató nem köteles megtéríteni a megrendelt és/vagy felhasznált Szolgáltatások díjait.

 

A Szolgáltató nem tartozik kártérítési felelősséggel a Weboldallal kapcsolatos, vagy a Weboldal használatából, vagy használatra képtelen állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hibából, üzemzavarból, szoftverhibából, információ-továbbítási késedelemből vagy számítógépes vírusból, kommunikációs vonal- vagy rendszerhibából bekövetkező károkért.

 

7) Hírlevél, reklámcélú megkeresések (részletes leírást az adatvédelmi tájékoztatóban találnak)

 

A Weboldalra oldalra látogatók Regisztrációjuk véglegesítésével, vagy külön feliratkozáskor hozzájárulnak ahhoz, hogy feliratkozzanak a Szolgáltató hírlevelére.

A Felhasználó a hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, díjmentesen visszavonhatja a weboldalon a megfelelő funkció alkalmazásával, vagy a Szolgáltató címére postai úton küldött levélben, vagy a Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levélben.

A fentiek alapján tehát a Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám célú levelet küldeni, illetőleg a Felhasználót direktmarketing céljából megkeresni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor illetőleg külön feliratkozáskor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

A Felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult a fent részletezett módon visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet, illetve direktmarketing célú megkeresést nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy a személyes adatait hirdetési és reklámcélokból a Szolgáltató tárolja, ill. folyamatosan felhasználja, tehát pl. hírleveleket, egyéb marketing célú megkereséseket küldjön a Felhasználónak.

 

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatai alapján személyre szabott hirdetéseket, ill. ajánlatokat küldjünk részére.

 

A Felhasználó által szolgáltatott adatokat a honlapunk, hirdetéseink, marketingünk, piackutatásunk, valamint értékesítési tevékenységünk eredményességének mérésére és javítására is felhasználhatjuk.

8) Szerzői jogok

 

A Szolgáltató online értékesítési rendszerében megjelenített tartalom (grafika és egyéb anyagok, a honlap felületének elrendezése, szerkesztése, a használt szoftveres és egyéb megoldások, védjegy, cégnév stb.) a Szolgáltató szellemi alkotása; kivételt képeznek ez alól a Weboldalon feltüntetett, a Szolgáltatótól eltérő személyek védjegyei. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók, bármely ilyen jellegű tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után.

 

9) Alkalmazandó jogszabályok

 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetőleg az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, melyet a Felhasználó kifejezetten elfogad és tudomásul vesz. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződési feltételeket a szerződés megkötését megelőzően megismerhetővé tette a Felhasználó számára, így a szerződés annak elfogadásával a Felek között a fenti tartalommal létrejött, melyet a Felhasználó is kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

 

10) Adatkezelés, adatbiztonság, egyéb rendelkezések

 

A Szolgáltató köteles a Felhasználóról az Üzleti kapcsolat során tudomására jutott adatokat és információkat a hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelni. A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatainak kezelésének feltételeiről Adatkezelési Tájékoztatót tart hatályban, amely a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi.

 

A jelen ÁSZF 2018. május 25. napjától visszavonásig, illetve a további módosítások hatályba lépéséig marad hatályban.

 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítások a honlapon történő megjelenéssel válnak hatályossá. Amennyiben a módosításra a Felhasználó által megrendelt termék megrendelése után, de a megrendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak a Felhasználó javára térhet el a megrendelés leadásakor a honlapon feltüntetett Általános Szerződési Feltételektől.

 

Felek kijelentik, hogy szerződéses kapcsolatukból fakadó esetleges vitáik során elsődlegesen békésen kívánnak eljárni. Békés úton nem rendezhető viták esetére Felek kikötik értékhatártól függően a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez (3525 Miskolc, Városház tér 8.), illetve az 1. és 2.. számú mellékletekben rögzített hatóságokhoz fordulhat.

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÁSZF 2. SZ. MELLÉKLETE

 

Tisztelt Felhasználó (Fogyasztó)!

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet alapján az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

 

1. Szolgáltató megnevezése, adatai:

 

Szolgáltató neve: OXY DAY SPA Kft.

Szolgáltató székhelye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

Szolgáltató adószáma: 23407068-2-05

Szolgáltató nyilvántartási száma: 05 09 022069

Szolgáltató nyilvántartó hatósága: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Bankszámla szám: Budapest Bank Zrt., 10102770-04962500-02003005

Szolgáltató e-mail címe: info@oxydayspa.hu          

Szolgáltatás weboldalának címe: www.oxydayspa.hu        

Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

E-mail cím: info@oxydayspa.hu

Telefonszám: +36/46-504-769

 

2. A Szolgáltató az esetleges fogyasztói panaszokat a fenti elérhetőségeken fogadja az ÁSZF-ben meghatározottaknak megfelelően.

 

3. A Szolgáltatás megnevezése: Az ÁSZF-ben részletesen meghatározott szolgáltatás.

 

4. A Szolgáltatás díja: az ÁSZF-ben, illetőleg a weboldalon meghatározott díjtáblázat az irányadó (amely adóval megnövelt teljes – bruttó - összeget tartalmaz).

 

5. A teljesítés feltételei: Az ÁSZF-ben részletesen meghatározott feltételek.

 

A panaszkezelés módja: A Szolgáltató a beérkezett szóbeli panaszokról jegyzőkönyvet vesz fel, míg az írásbeli panaszokat iktatja. A Szolgáltató a panaszokat a beérkezésüktől (szóbeli panasz esetében a jegyzőkönyv felvételétől) számított 30 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben a fogyasztó a Szolgáltató válaszával nem ért egyet, úgy jogosult a 14. pontban megjelölt békéltető testülethez fordulni.

 

6. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet szabályai alapján Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondani a velünk kötött szerződést tekintettel arra, hogy a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul. A felmondási jogát a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja, az ÁSZF-ben rögzített feltételek és szabályok esetén. A szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, amikor a Szolgáltató az Ön szerződéskötésre irányuló szándékát elfogadja és visszaigazolja.

 

Ha Ön felmondási jogával élni kíván, a szerződés megszüntetésére irányuló szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató 1. pontban felsorolt címére vagy e-mail címére.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt felmondási nyilatkozat-mintát is, mely az ÁSZF 4. számú mellékletét képezi. Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát.

 

A felmondás joghatásai: Ha Ön felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A fogyasztó a felmondási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:

  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha
  • a vállalkozás a Kormányrendeletben előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
  • a fogyasztó nem kérte a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a felmondási határidő bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt; vagy ha
  • a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a felmondási határidő lejárta előtt megkezdődjön, vagy ha
  • a fogyasztó az előző alpont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a felmondási jogát, vagy ha
  • a vállalkozás elmulasztotta megadni a Kormányrendeletben előírt visszaigazolást.

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem gyakorolhatja felmondási jogát az alábbi esetekben:

 

- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a szerződéskötéstől a termék átvételéig terjedő meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

9. A kellékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről, valamint az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatásokról, azok feltételeiről az ÁSZF, a jelen tájékoztató, valamint a mellékelt 3. számú mintatájékoztató átadásával tájékoztatjuk Önt.

 

A Szolgáltatóval megköthető szerződés(ek) időtartamát az ÁSZF részletezi.

 

10. Tájékoztatjuk, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex. Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltató nem iktatja a szerződést, a szerződés utóbb hozzáférhető lesz.

 

11. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szemben jelen jogügylettel összefüggésben bármilyen panasza van, akkor Önnek lehetősége van a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testülethez (címe: 3525 Miskolc, Vologda utca 3. I. emelet), illetve a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (címe: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.) fordulni.

 

 

Kelt és lezárva: Miskolc, 2018. május 25.

Mellékletek:

 

 

Kapcsolat / Időpont foglalás

Név :

Email :

Részleg :

Időpont :

Üzenet :

Adatkezelés:

Elfogadom az adatkezelési nyilatkozatban leírtakat.

Az alábbi elérhetőségeket használva, vagy csak egy direkt üzenettel, bármilyen kérdés esetén fordulj hozzánk bizalommal!

Címünk

3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

Nyitvatartás

Hétfőtől :  8:00-20:00

Kedd:        8:00-20:00

Szerda:      8:00-20:00

Csütörtök: 8:00-20:00

Péntek:      8:00-20:00

Szombat:   8:00-17:00

Vasárnap:  8:00-17:00

 

Szolgáltatásaink igénybevételéhez előzetes bejelentkezés szükséges! 

Szeretettel várunk! 

Általános szerződési feltételek

Adatkezelési tájékoztató

Általános tájékoztató

Szavatossági, jótállási tájékoztató

Felmondási nyilatkozat minta

Impresszum

 

Oxy Day Spa Kft.© 2018 Oxy day Spa & Beauty. Minden jog fenntartva | Készítette: MambooWEB

Oxy Day Spa Kft. +36 46/504-769 | +36 30 464 22 97 | info@oxydayspa.hu | 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.